Priser

Musikterapeuter aflønnes efter Dansk Magisterforenings overenskomst med stat, region og kommune. Priserne er som følgende (forår 2017):

  • Individuel musikterapi (1 time): 700,-
  • Individuel musikterapi (½ time): 450
  • Gruppemusikterapi (1 ½ time): 1200,-
  • Workshop i terapirettet krop- og stemmebrug: pris efter aftale
  • Foredrag eller konsulentopgaver: pris efter aftale
  • APCI-rapport (inkl. 2 sessioner á 25 min varighed): pris efter aftale

Studierabat: 10 %

Afbud senest 24 timer før. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales fuld pris.

Som medlem af Dansk Musikterapeutforening og Psykoterapeutforeningen, er jeg underlagt etiske regler om tavshedspligt. Alt hvad vi taler om vil blive behandlet fortroligt.Priser