Baggrund og erfaring

Hej! Jeg er cand.mag i musikterapi med speciale inden for psykiatri, og jeg arbejder i øjeblikket på den psykiatriske afdeling på Landssygehuset i Tórshavn, Færøerne. Her erfarer jeg dagligt hvordan musikterapien kan skabe lindring og nyt perspektiv og understøtte menneskets iboende ressourcer. Musikken tilbyder et nonverbalt rum, hvor følelser og stemninger kan komme til udtryk – og med mulighed for efterfølgende verbal reflektion og bearbejdning.

Jeg arbejder ud fra en evidensbaseret klinisk praksis, hvor den metodiske ramme tilpasses menneskets individuelle udfordringer og behov. Tilgangen i det musikterapeutiske behandlingsforløb varierer mellem diagnosespecifik, ressourceorienteret eller med fokus på mentalisering eller kognitive teknikker. Musikterapien kan således arbejde med ressourcer og helse, samtidig med at understøtte vigtigheden af symptombehandling og diagnoser – i overensstemmelse med psykiatriens overordnede fokus på recovery. Musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital har gode betragtninger herom.

Jeg er certificeret i at bruge den musikterapeutiske test APCI (Assessment of Parent-Child interaction). Testen er en assessmentmodel, som anvender observation og improvisation til at måle og evaluere den faktiske interaktion mellem forælder og barn (4 – 12 år). Testen kan støtte institutioner der arbejder med sårbare familier, ved at bidrage med specifik information i forhold til familiens trivsel her og nu.

Baggrund og erfaring

Min baggrund og erfaring som musikterapeut bygger på en mangeårig praksis som musiker og underviser. Jeg er oprindeligt uddannet gennem Musikalsk Grundkursus i Aalborg og senere på Musikvidenskab ved Københavns Universitet med specialisering i kordirektion og musikledelse. Undervejs er jeg blevet interesseret i at anvende musikken på en mere fleksibel måde; at dvæle ved processen i at skabe og udtrykke sig, frem for at stile mod et færdigt musikalsk produkt. Som musikterapeut nyder jeg at bruge musikken som både proces, middel og mål og samtidig benytte den relationelle tilgang til at skabe meningsfuldt samvær og mulighed for udvikling og forandring hos de mennesker jeg arbejder med. Individuelt eller i gruppesammenhæng.

Jeg har gennem en årrække arbejdet med korsang og terapirettet stemmearbejde, blandt andet inspireret af den musikterapeutiske metode Psykodynamisk stemmeterapi, samt Roy Hart Theatre’s holistiske tilgang til krops- og stemmearbejde. Ved hjælp af det terapirettede krops- og stemmearbejde i en musikterapisession, er det eksempelvis muligt at skabe øget grounding og selvfornemmelse og derigennem dæmpe klientens oplevelse af angst og tankeuro.

Forud for min nuværende stilling i psykiatrien, har jeg blandt andet arbejdet med gymnasieelever med en autismespektrumforstyrrelse, jeg har arbejdet med sanggrupper i socialpsykiatrisk regi og jeg har haft individuelle musikterapeutiske behandlingsforløb med borgere med demens og Alzheimer’s.

Kontakt mig gerne for rekvirering af en mere detaljeret gennemgang af min uddannelses- og erhvervserfaring eller find mig på Linked’in.