Musikterapiens indhold

Musikterapiens indhold varierer alt efter individuelle behov. Et musikterapeutisk forløb indledes med en samtale hvor vi sammen indkredser dine udfordringer og ønsker for terapien. Det er ingen forudsætning at kunne synge eller spille et instrument for at kunne deltage i musikterapi.

Musikken i musikterapi kan eksempelvis handle om:

  • at improvisere på instrumenter eller med stemmen ud fra konkrete eller mere abstrakte spilleregler
  • at lytte til musik i forbindelse med kropslig afspænding
  • at lytte til musik i forbindelse med at male eller tegne
  • sangskrivning, eller
  • bevægelse til musik.

De musikterapeutiske aktiviteter giver mulighed for samvær og samhandling i det terapeutiske rum, samt en enestående mulighed for at kommunikere uden det talte ord.

Musikterapiens indhold