Forskning og viden om musikterapi

Egne artikler og publikationer

Forskning og viden om musikterapi – nationalt og internationalt

  • CEDOMUS – ‘Center for dokumentation og forskning i musikterapi’ er en dansk platform som formidler forskningsbaseret viden om musikterapi og arbejder for at gøre musikterapien til en anerkendt behandlingsform inden for det danske sundhedssystem.
  • MIPO – ‘Musikterapi I Psykiatrien Online’ – Dansk tidsskrift om musikterapi
  • VOICES – ‘A World Forum for Music Therapy’ – Internationalt tidsskrift om musikterapi
  • DMTF – ‘Dansk Musikterapeutforening’
  • EMTC – ‘The European Music Therapy Confederation’
  • AMTA – ‘American Music Therapy Association’

Cochrane Reviews vedrørende musikterapi:

Forskning viser bl.a. en signifikant positiv effekt i behandling af mennesker med skizofreni ved en bedring i funktionsniveau, mentaltilstand (inklusiv negative symptomer) samt sociale funktioner.

Hos mennesker med affektive lidelser viser forskning at musikterapi bidrager til øget motivation, mestringsstrategier og stresshåndtering og derigennem reducerer depressionssymptomer og bryder den sociale isolation som ofte er en konsekvens af sygdommen.

Hos stresspatienter er der forskningsmæssig evidens for, at musikterapi kan reducere psykologiske og biologiske stress-symptomer som angst, depression, anspændthed, søvnbesvær og forhøjet blodtryk samt reducere mængden af stresshormoner og styrke immunforsvaret; i en dansk RCT-undersøgelse med langtidssygemeldte stressramte var 83% af deltagerne tilbage på arbejde 9 uger efter forløbet med musikterapibehandling.

Hos mennesker med en autismespektrumforstyrrelse har musikterapien en signifikant positiv effekt på social interaktion, initiativ, glæde, non-verbal og verbal kommunikation, social-emotionel gensidighed og øget forældre-barn samspil.

For mennesker med ADHD viser forskning, at gruppemusikterapi øger muligheden for at udtrykke, forstå og regulere adfærdsproblematikker i relation til andre og derved reducere uhensigtsmæssig adfærd (impulskontrol, rastløshed eller aggressiv adfærd) og at musikterapi – individuelt eller i gruppe – kan fremme emotionel fordybelse, udvikling af sociale kompetencer, følelse af mestring og livskvalitet.