Musikterapi og psykisk sårbarhed

Musikterapi kan lindre psykiske og fysiske problemstillinger

Musikterapi er en evidensbaseret behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation – eksempelvis hos mennesker som oplever psykisk sygdom eller sårbarhed. Musikken anvendes  i kombination med samtale til at nå terapeutiske mål; det kan blandt andet handle om at skabe afklaring, forandring og udvikling og at opretholde eller genetablere psykiske og fysiske færdigheder.

Jeg har bred erfaring med musikterapibehandling i forbindelse med:

  • Udfordringer som eksempelvis angstproblematikker, affektive udsving, traumer, koncentrationsbesvær, tankeuro eller vanskelighed ved at mærke sig selv og sine følelser
  • Følelsesmæssige og personlige problemstillinger
  • Kontaktudfordringer og nedsat funktionsevne- eksempelvis demens eller Alzheimers
  • Ønske om personlig udvikling

De terapeutiske mål afhænger af det enkelte menneskes problemstilling og musikterapisessionerne tilrettelægges efter klientens behov og aktuelle situation. Det er således ikke diagnosen, som afgør musikterapiens relevans, men derimod de problemstillinger som mennesket udfordres af.

Musikterapeutisk test undersøger forælder-barn interaktion:

Jeg er certificeret i at bruge den musikterapeutiske test APCI (Assessment of Parent-Child interaction). Testen er en assessment model, som anvender observation og improvisation til at måle og evaluere den faktiske interaktion mellem forælder og barn (4 – 12 år). Testen kan støtte institutioner der arbejder med sårbare familier, ved at bidrage med specifik information i forhold til familiens trivsel her og nu. Derudover kan metoden implementeres i behandlingsforløb med fokus på støtte og udvikling af ressourcer og potentialer hos familien. Grundlæggeren af APCI, musikterapeut og ph.d. Stine Lindahl Jacobsen, uddyber metodens potentialer i en artikel, som du kan læse ved at trykke her.